حضور ایوک در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کشور در ساری