حضور ایوک در دومین نمایشگاه بین‌المللی کشور در اهواز